II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000266
Zahájení projektu: 7. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

V rámci projektu bude rekonstruována komunikace II/299 v úseku o délce 2,759 Km. Místopisně od stávající pracovní spáry v křižovatce silnic I/37 a II/299 v obci Choustníkovo Hradiště do místa za křižovatkou silnice II/299 s ulicí K Rybníkům ve Dvoře Králové nad Labem. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 541 448,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 801 432,07 Kč
 
Celková částka: 25 342 880,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena