Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005994
Zahájení projektu: 18. 5. 2018
Ukončení projektu: 27. 5. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 na páteřní silnici II. třídy Plzeňského kraje II/180, která má v Plzeňské metropolitní oblasti tangenciální charakter a plní funkci aglomeračního okruhu ve vztahu ke krajskému městu Plzni. Most ev.č. 180-010 se v současné době vyznačuje špatným stavebně technickým stavem, nedostatečnou zatížitelností a nevyhovujícími šířkovými parametry, což jsou hlavní důvody pro realizaci celkové rekonstrukce mostu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 35 541 021,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 271 944,90 Kč
 
Celková částka: 41 812 966,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena