Silnice II/487: Nový Hrozenkov - Podťaté; 1. etapa - Velké Karlovice, část obec

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Obec Velké Karlovice
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/15.00709
Zahájení projektu: 21. 6. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předkládaný projekt je částí integrovaného projektu. Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/487 v celkové délce 5,124 km. Silnice II/487 je důležitou komunikací z celokrajského hlediska. Dle Generelu silnic Zlínského kraje se jedná o tah krajského významu. Důležitost této komunikace spočívá ve spojení obcí ve správním obvodu Vsetín a také převedení transitní dopravy směrem na Slovensko.
Předkládaný projekt se skládá z vyvolaných investic (napojení hospodářských sjezdů a místních komunikací na silnici II/487, výstavba chodníků, zpevněných ploch, nástupišť autobusových zastávek a osvětlení přechodů) souvisejících s odstraněním nevyhovujícího stavu na silnici II/487 v průtahu obcí Velké Karlovice.
Projekt předkládaný obcí Velké Karlovice řeší napojení místních komunikací k rekonstruovanému úseku silnice II/487, sjezdy k nemovitostem a výstavbu pěších komunikací, autobusových zastávek a zřízení osvětlených přechodů přes hlavní silnici.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 685 492,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 790 268,00 Kč
 
Celková částka: 11 475 761,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena