Rekonstrukce železničního mostu Nymburk

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/07.0004
Zahájení projektu: 3. 1. 2007
Ukončení projektu: 30. 6. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Rekonstrukce bude prováděna na stávajícím ocelovém mostu v traťovém km 13,169 a jeho předpolích na jednokolejné elektrifikované trati Poříčany ? Nymburk město od km 12,811 do km 13,538. Celková délka úpravy je 727 m.
Pro zajištění cíle investiční akce, t.j. plavebního profilu výšky 5,25 m nad maximální plavební hladinou, je navrženo zvednutí stávající nosné konstrukce mostu o 1,07 m současně s výškovou úpravou stávající spodní stavby. Pro zvažované zvedání druhého mostního pole pro podjezdnou výšku 7,0 m nad maximální plavební hladinou je navržena stavební připravenost pro zástavbu zdvihacího zařízení.
Mostní objekt bude ve vodorovné poloze, železniční trať bude stoupat k mostu z obou stran ve spádu 7,15 ? respektive 8,042 ?. Jako pevné body, kde niveleta naváže na stávající stav, jsou z obou stran železniční přejezdy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 77 410 281,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 13 660 638,00 Kč
 
Celková částka: 91 070 920,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena