Most ev. č. 135-008 Vlastiboř

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Jihočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000038
Zahájení projektu: 4. 12. 2014
Ukončení projektu: 20. 6. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je modernizace mostu ev. č. 135-008 přes Bechyňský potok a po něm procházejícího úseku komunikace II/135 v délce 75 metrů. Projekt je nutné realizovat z důvodu špatného technického stavu mostu a snížené bezpečnosti dopravy. Technickým řešením je kompletní demolice stávajícího zchátralého mostu a výstavby mostu nového. Stavba se nachází v intravilánu obce Vlastiboř a její význam spočívá především v propojení měst Soběslav, Bechyně a přilehlých regionů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 638 739,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 583 306,94 Kč
 
Celková částka: 17 222 046,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena