Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00021
Zahájení projektu: 15. 5. 2007
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Odstranění bodových závad na komunikacích II. a III. třídy, to je hlavní cíl projektu, který sleduje rekonstrukci deseti vybraných mostních objektů včetně jejich napojení na stávající komunikace II. a III. třídy.  Královéhradecký kraj coby příjemce dotace usiluje o zvýšení bezpečnosti provozu na krajských komunikacích, snížení nehodovosti, eliminaci vlivu dopravy na životní prostředí, zkrácení času přepravy cestujících a nákladu, snížení negativních dopadů špatného stavu komunikace na vozidla a podporu rozvoje cestovního ruchu v dané oblasti.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 68 042 372,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 007 476,00 Kč
 
Celková částka: 80 049 848,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena