Modernizace silnice II/360 Litomyšl - křižovatka s III/360 25

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00430
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Modernizací silnice II/360 v úseku Litomyšl - křižovatka s III/360 25 se zlepšil její technický stav. Komunikace vedoucí mezi městy Polička a Litomyšl představuje významnou spojnici mezi silnicemi první třídy. V tomto úseku byl položen nový povrch, upraveny šířkové poměry a zvýrazněna místa přechodu apod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 126 675 259,88 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 354 456,00 Kč
 
Celková částka: 149 029 716,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena