Parkoviště v multimodálním přestupním uzlu Hrušovany nad Jevišovkou

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hrušovany nad Jevišovkou
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001928
Zahájení projektu: 27. 4. 2015
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Řešený prostor se nachází v centru města Hrušovany nad Jevišovkou,v bezprostřední návaznosti na autobusový terminál.Novostavba parkoviště vyřeší problém s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst a jako jediné parkoviště umožní parkovat lidem s omezenou schopností pohybu a orientace.Projekt je určen pro všechny cílové skupiny, které zaparkují svoje auto a dále pokračují veřejnou hromadnou dopravou.Součástí budou i stojany na cyklistická kola, informační systém vč. vitríny a zeleň s mobiliářem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 215 208,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 273 272,15 Kč
 
Celková částka: 8 488 481,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena