Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0005224
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Přestupování mezi autobusy a vlaky bývalo v Plzni pro cestující komplikované. Díky fondům EU vznikl nový autobusový terminál, který přispěl k lepší organizaci veřejné dopravy. V běžný pracovní den odsud vyjíždí minimálně 72 spojů, jejichž cestující mohou nyní pohodlně přestupovat a využívat všechny druhy plzeňské veřejné dopravy.

Autor fotografie před: Magistrát města Plzně

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 94 444 444,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 666 666,65 Kč
 
Celková částka: 111 111 111,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena