Stavební úprava chodníku při silnici III/22129

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Sadov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000870
Zahájení projektu: 20. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Záměrem projektu je vytvořit řešení pro bezpečnost chodců v obci, zajistit bezbariérovost, zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání. Realizací projektu se zajistí především bezpečnosti dopravy pro všechny cílové skupiny (obyvatelé, návštěvníci). Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro chodce v obci. V rámci projektu dojde k rekonstrukci chodníku podél silnice III/22129, součástí stavby je i řešení odvodnění, rekonstrukce VO.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 320 750,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 938 955,90 Kč
 
Celková částka: 6 259 706,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena