Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: MĚSTO CHRASTAVA
Registrační číslo: CZ.1.13/1.2.00/06.00412
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu bylo zrekonstruovat autobusové nádraží takovým způsobem, aby významně stoupla kvalita a bezpečnost provozu na nádraží pro veřejnou dopravu ve městě Chrastava (nové povrchy vozovek a chodníků, ozelenění přilehlých ploch, informační tabule, zařízení na likvidaci ropných látek, dešťová kanalizace). Projekt počítal i s bezbariérovými nájezdy na chodníky a s bezbariérovým přístupem k nádraží.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 674 968,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 648 522,00 Kč
 
Celková částka: 4 323 490,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena