II/101 Nové Jirny - Úvaly, recyklace

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/01.00015
Zahájení projektu: 15. 4. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění dopravního propojení obcí Středočeského kraje, a to zejména obcí Nové Jirny a Úvaly. Jedná se o silnici II/101, která patří dle Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (schváleného Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18.9.2006) mezi nejvýznamnější silnice II. třídy.

Rekonstrukce proběhne metodou šetrnou k životnímu prostředí. Bude aplikována metoda recyklace na místě, tím dojde k úsporám nových materiálů, snížení energetické náročnosti a redukci staveništní dopravy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 290 814,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 874 848,00 Kč
 
Celková částka: 19 165 662,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena