Silnice II/444, II/446 a MK Uničov - okružní kř.

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/01.00004
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 18. 5. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stávající křižovatka silnic II/444 a II/446 v současné době již svým dopravním uspořádáním neodpovídá kapacitě stávajícího provozu. Olomoucký kraj se tedy rozhodl přebudovat křižovatku na křižovatku okružní.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v oblasti, ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně obyvatel.


Předmětem projektu je přebudování stávající křižovatky na křižovatku okružní - úprava silničních komunikací, vybudování navazujících komunikací pro pěší a cyklisty, vybudování parkovišť, vjezdů, veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí, vytvoření stálého dopravního značení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 054 169,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 715 441,00 Kč
 
Celková částka: 24 769 611,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena