Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ČAD Blansko a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001896
Zahájení projektu: 25. 10. 2017
Ukončení projektu: 7. 9. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Autobusové nádraží v Blansku potřebovalo komplexní modernizaci, která by odpovídala potřebám cestujících. Na místě starého nádraží vznikl díky evropským fondům nový terminál, který disponuje šestnácti odjezdovými stanovišti, komfortní prosklenou čekárnou pro cestující i úschovnou a stojany na kola. Nový terminál je také plně bezbariérový a vybavený moderními technologiemi pro orientaci cestujících včetně nevidomých.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 42 500 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 7 500 000,00 Kč
 
Celková částka: 50 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena