Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Poděbrady
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001901
Zahájení projektu: 10. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém, který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům hromadné dopravy. Systém úschovy jízdních kol bude řešen jako ocelová konstrukce se skleněným pláštěm na betonovém základě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 102 936,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 782 871,24 Kč
 
Celková částka: 11 885 808,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena