II/128 Lukavec - obchvat

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012826
Zahájení projektu: 1. 3. 2021
Ukončení projektu: 28. 2. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba obchvatu městyse Lukavec na silnici II/128, která zajišťuje napojení na nadregionální silniční síť (dálnice D1 - EXIT 66). Obchvat odvede transitní dopravu mimo intravilán městyse Lukavec a bude sloužit ke zvýšení kapacity, plynulosti a bezpečnosti dopravy na tomto silničním tahu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 999 630,76 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 999 753,84 Kč
 
Celková částka: 99 999 385,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena