Cyklotrasa M. Chuchle-Barrandovský most

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/28003
Zahájení projektu: 1. 3. 2012
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A1 v úseku Malá Chuchle - Barrandovský most. Začátek trasy je situován k obslužné komunikaci u jižní loděnice, kde stávající cyklotrasa A1 odbočuje k podjezdu pod ulicí Strakonická. Trasa je ukončena u Barrandovského mostu v místě rampy pro chodce a cyklisty.
Projekt je v souladu s cíli a aktivitami OP Praha Konkurenceschopnost a Strategickým plánem hl. m. Prahy.
Projekt řeší vybudování cyklotrasy v celkové délce 1 510 m, tato cyklotrasa je vedená v celé délce po cyklostezce a odklání stávající cyklotrasu, která je vedena podél železniční trati a skály v ulici Zbraslavská po místní komunikaci.
Projekt bude realizován od 1. 9. 2011 do 30. 11. 2011.
Vzhledem k tomu, že v předchozí kolonce Název projektu nešlo z technických důvodů (omezení počtu písmen) uvést celý název projektu, byl použit zkrácený název Cyklotrasa M. Chuchle-Barrandovský most. Celý název projektu je Cyklotrasa Malá Chuchle - Barrandovský most.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 701 233,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 420 104,00 Kč
 
Celková částka: 14 121 338,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena