Cyklistická stezka na území MOb Ostrava Poruba ve vazbě na MOb Krásné Pole

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Ostrava
Registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/16.01221
Zahájení projektu: 7. 7. 2012
Ukončení projektu: 28. 11. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Cílem projektu je výstavba cyklostezky v trase městské cyklotrasy Q, procházející ve směru od Poruby na Krásné Pole a navazující byť ne zcela dokonale na stávající infrastrukturu. Ambicí je stáhnout cyklodopravu z míst s vysokou intenzitou dopravy avytvořit spojení s Krásným Polem k hvězdárně - vstupní bráně Městského obvodu Kr.Pole. Cyklostezka má charakter úseků se stavebními úpravami, jsou zde i úseky bez úprav - vymezené nově značkami. K napojení a zajištění návaznosti cyklostezky na okolíje využito značek cyklotrasy Q. Součásti této investiční akce je novostavba společné cyklostezky v délce 467m, úseky bez úprav vymezené značkami činí 800m, dalších 560m připadá na cyklotrasu po stávájících komunikacích.
Hledisko rozpracovanosti: naakci je již vydáno stavební povolení. Kvalifikovaný odhad celkových nákladů projektu činí 2,4 milionů včetně DPH.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 852 225,05 Kč
Veřejné zdroje ČR: 150 392,00 Kč
 
Celková částka: 1 002 617,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena