Promenáda pro pěší a cyklisty Nové Mlýny - Pasohlávky

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: OBEC PASOHLÁVKY
Registrační číslo: CZ.1.11/1.4.00/02.00437
Zahájení projektu: 11. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 9. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Obsahem projektu je 2. a 3. etapa výstavby promenády mezi Autokempem Merkur, střediskem vodních sportů u Novomlýnské nádrže a obcí Pasohlávky. Promenáda dále navazuje na širokou síť tras v okolí vodní plochy i celé oblasti Pálavy a také souvisí s připravovaným programem rozvoje lázeňství v obci Pasohlávky.
Promenáda je komunikace pro pěší a cyklisty (dopravní značení C9a) lemující levý břeh horní nádrže Vodního díla Nové Mlýny. Měla by být využívána zejména návštěvníky Autokempu Merkur (v roce 2006 se zde ubytovalo cca 130 tis. osob, další velké množství návštěvníků přijelo do této atraktivní destinace na krátkodobé pobyty) a střediska vodních sportů u nádrže, kterým umožní pohodlnou dostupnost i ke službám nabízeným v obci Pasohlávky. Délka komunikace je 1 159 m, šířka 3 m a bude osvětlena parkovými svítidly, která budou osazena cca po 30 metrech. Aby bylo zabráněno možnému vjezdu vozidel, budou vjezdy na komunikaci opatřeny sklopnými zábranami.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 125 150,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 433 850,00 Kč
 
Celková částka: 9 559 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena