Přestupní uzel Žihle, železniční stanice

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Žihle
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001916
Zahájení projektu: 19. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba přestupního terminálu Žihle, železniční stanice, jehož součástí jsou parkovací systémy P+R, K+R a B+R. V rámci projektu dojde k úpravě VO a bude osazen informační systém pro cestující. Stávající zastávka představuje provizorní řešení, nevyhovující požadavkům pohodlného a bezbariérového přestupu mezi veřejnou linkovou a železniční osobní dopravou. Vybudováním přestupního terminálu dojde ke zvýšení atraktivity a podílu veřejné doravy a snížení zátěže plynoucí z IAD.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 429 261,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 958 105,05 Kč
 
Celková částka: 6 387 367,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena