Modernizace vozového parku - trolejbusy

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005893
Zahájení projektu: 28. 7. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci vozového parku MHD v IPRÚ Zlín.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 300 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 700 000,00 Kč
 
Celková částka: 98 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena