II/610 Brandýs n/Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 610-013

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/92.01114
Zahájení projektu: 25. 11. 2010
Ukončení projektu: 26. 7. 2012
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší odstranění původního přemostění přes Labe v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi a výstavbu zcela nového mostního objektu. Původní most byl vybudován v roce 1878 a v současné době je v havarijním stavu (nejhorší stav VII) ajeho zatížitelnost je velmi omezená. Projekt se skládá z demolice stávajícího mostu, přeložky vodovodu, řeší slaboproudé rozvody, výstavbu nového mostu ev. č. 610-013 a umístění veřejného osvětlení. Souvisejícími stavebními objekty jsou zatimní lávka a provizorní komunikace. Celková délka mostu je 134,75 m. Projekt je určen široké veřejnosti a všem účastníkům silničního provozu. Bude realizován žadatelem - Středočeským krajem - prostřednictvím odborného projektového týmu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 175 028 374,86 Kč
Veřejné zdroje ČR: 30 887 360,00 Kč
 
Celková částka: 205 915 735,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena