III/28313 - Svojek

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00448
Zahájení projektu: 1. 5. 2009
Ukončení projektu: 31. 7. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Silnice III. třídy je slepě ukončenou komunikací, zajišťující dopravní napojení obce. Dále pokračuje v podobě lesní cesty a cyklostezky. Komunikaci využívají nejen místní, ale i turisté této podkrkonošské oblasti. Projekt se zaměřil na rekonstrukci vozovky. V úseku mezi 0,000 a 1,267 km a 1,406 a 1,873 km, kde byly závažné poruchy, došlo k sanaci podkladních vrstev vozovky. V úseku mezi 1,267 a 1,406 km  se naopak pouze opravil povrch. Silnice je po modernizaci kvalitní a bezpečnou komunikací.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 456 969,63 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 668 876,00 Kč
 
Celková částka: 11 125 846,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena