II/331 Stará Boleslav, obchvat

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016123
Zahájení projektu: 1. 5. 2021
Ukončení projektu: 30. 9. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší obchvat souměstí Brandýs nad Labem ? Stará Boleslav, konkrétně jeho část Stará Boleslav. Stará Boleslav leží na pravém břehu řeky Labe. Stávající dopravní situace ve městě je špatná, městem prochází silně zatížená silnice II. třídy č. 331 (ve směru sever-východ) a 610 (ve směru západ-východ). Kolem města prochází dálnice D10, která tvoří jižní obchvat města. Silnice II/331 umožňuje přístup k dálnici ze vzdálenějších sídel (zejména z Mělníka).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 130 535 091,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 23 035 604,35 Kč
 
Celková částka: 153 570 696,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena