Stavební úpravy zámku Kunín po povodních - příjezdová komunikace

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Obec Kunín
Registrační číslo: CZ.1.10/1.1.00/11.01144
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2011
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci hlavní příjezdové komunikace v rámci zámeckého parku v obci Kunín. Komunikace byla v roce 2009 v průběhu měsíce června silně poničena povodněmi. V současné době je velmi obtížně využitelná a pohyb po ní činí velké potíže nejen obyvatelům obce, ale zejména návštěvníkům zámku.
K rekonstrukci cesty dojde v průběhu 12 týdnů od zahájení stavby (duben 2011 - červen 2011). Původní povrch komunikace bude zcela odstraněn a místo něj bude položen nový, skládající se z říčních kamenů uložených do štěrkopískového lože. Tím bude zachován ráz zámeckého parku a zároveň dojde ke zpevnění a zkvalitnění příjezdové komunikace. Výstupem projektu je 355,5 m2 (0,09 km) zrekonstruované plochy příjezdové komunikace s napojením na stávající vjezd do zámeckého parku. 
Žadatelem je obec Kunín.
Realizace projektu je nastavena od 1.7.2009 do 31. 7. 2011.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 949 291,98 Kč
Veřejné zdroje ČR: 76 969,00 Kč
 
Celková částka: 1 026 261,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena