Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/1.1.00/08.0044
Zahájení projektu: 1. 10. 2007
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt rekonstrukce železničního uzlu a nádraží v Břeclavi se zaměřil na výstavbu nových vodovodů, tlakové i gravitační kanalizace. V této oblasti jsou komplikované základové podmínky, jejichž problematičnost vzrůstala během provozu železniční stanice. I přes komplikace, způsobené například výraznými přítoky spodní vody, se podařilo velkou rekonstrukci úspěšně dokončit. Proměnou neprošla pouze trať a prvky spojené s jejím provozem, ale také nádražní budova a podchod. Navíc došlo k napojení stanice na již dříve dokončené stavby a na rekonstruované železniční úseky sousedních států (Rakousko). 

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 788 317 797,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 471 656 672,00 Kč
 
Celková částka: 2 259 974 470,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena