Beskydy pod lupou

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: infinity - progress z.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251
Zahájení projektu: 1. 7. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programů pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí. Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělavatele formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 508 191,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 308 877,31 Kč
 
Celková částka: 6 817 069,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena