Kreativní ateliér - inkubátor všestranných návrhářů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36069
Zahájení projektu: 1. 11. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Uměleckořemeslný vzdělávací program VOŠ oděvního návrhářství /VOŠON/ nabízí jako jediný v ČR vzdělávání v oblasti oděvního designu. Projekt je zaměřen na jeho inovaci, v souladu se stoupajícími požadavky praxe a doplnění o uměleckořemeslné zpracování módních doplňků /bot, klobouků aj./. Pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů VOŠ na mezinárodním trhu práce bude vytvořen fotoateliér, ateliér modelové tvorby módních doplňků a realizovány workshopy podporující teoretické i praktické znalosti studentů a pedagogů. Stávající tvorba oděvů bude prohloubena o spolupráci s textilními a oděvními podniky zejména v oblasti vývoje nových produktů. Cílené přednášky a semináře na doplňky odborníků z praxe z ČR i z Francie - centra módy /proto je partnerem projektu Francouzský institut v Praze/, zvýší flexibilitu, podnikavost a kreativitu absolventů. Tvůrčí činnost bude dokumentována a výsledkem budou digitální učební pomůcky, které zajistí jedinečnost předávání zkušeností např. při využívání různých technik ručního šití luxusních zakázkových modelů. Další inovací bude podpora kreativní osobnosti studenta takovým způsobem, aby jeho tvorba byla zaměřena na vývoj nových produktů přímým zadáním od výrobců. Ve spolupráci s VŠ v ČR i v zahraničí, které úspěšně rozvíjejí výuku oděvních doplňků, bude konzultováno i následné uplatnění designových výrobků na trhu prostřednictvím fashion marketingu. Výstupem bude: - inovovaný vzdělávací program VOŠ Oděvní návrhářství rozšířený o tvorbu doplňků - prohloubení spolupráce s firmami v oblasti vývoje produktů - multimediální učební pomůcky k uchování tradičních řemeslných dovedností - nově vybavený kreativní ateliér módních doplňků a fotografie - proškolení pedagogové VOŠ Projekt je určen pro studenty VOŠON a bude realizován na území hl. města Prahy. Do klíčových aktivit budou zapojeni pedagogové školy s podporou externistů z ČR i zahraničí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 743 624,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 131 227,00 Kč
 
Celková částka: 874 851,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena