Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je i)posílení mezinárodní spolupráce Centra CENTEM rozvojem strategického partnerství s University of Cergy-Pontoise, Paříž, LMU München a University of Rennes1 ii)za účelem rozvoje základního problémově orientovaného výzkumu v oblasti unikátních témat materiálových struktur,elektrických,optických a spektroskopických vlastností nových materiálů iii)kterým se bude zabývat nově koncipovaný výzkumný tým pod vedením klíčového zahraničního výzkumného pracovníka prof. Dr.Ján Minár.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 131 801 544,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 15 506 064,10 Kč
Národní soukromá částka: 7 753 032,05 Kč
 
Celková částka: 155 060 641,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena