Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Masarykova univerzita
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt navazuje na dosavadní činnosti Centra excelence pro kybernetickou kriminalitu (C4e). Jeho cílem je na základě identifikované vysoké míry překryvu s výzkumem věnujícím se kybernetické bezpečnosti a ochraně kritických infrastruktur především zkvalitnění výzkumných výsledků a internacionalizace centra. Projekt se zaměřuje na vytvoření silně integrované výzkumné strategie, rozdělené do 3 základních výzkumných programů propojujících a harmonizujících dosavadní aktivity výzkumných týmů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 167 840 432,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 29 618 899,80 Kč
 
Celková částka: 197 459 332,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena