BenThor Průmysl 4.0 virtuální zprovoznění

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BenThor automation s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009508
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Jedná se o proces, kdy se výrobní zařízení / výrobní linka v továrně s automatizovanou robotickou výrobou kompletně implementuje do počítače. Na počítači je vytvořen virtuální dynamický 3D model a je následně doplněn o logické chování a vlastnosti všech komponent. Tato sofistikovaná virtuální implementace umožňuje provádět veškeré změny výroby či testování u počítače v kanceláři, jakoby člověk byl opravdu v továrně. Tyto virtuální simulace a testy na počítači uspoří zdroje, materiál i energii.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 971 061,99 Kč
Národní soukromá částka: 3 631 297,99 Kč
 
Celková částka: 6 602 360,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena