Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Ústecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07230
Zahájení projektu: 23. 4. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2014
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Účelem projektu je na základě analýz současného stavu zajištění požadované úrovně kvality služeb, poskytovaných veřejnou správou občanům a institucím. Projekt má za cíl posílit ICT infrastrukturu Ústeckého kraje vytvořením technologického prostředí pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění procesů interních i externích, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy. Vybudováním nového technologického centra a řešením jednotlivých klíčových systémů typizovanými projekty bude dosaženo výrazných socioekonomických přínosů. Garantem a investorem celého projektu je Ústecký kraj, projektový tým tvoří 7 členů s vysokou odborností a zkušenostmi v relevantních oborech.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 154 294,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 507 349,00 Kč
 
Celková částka: 76 661 644,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena