Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/21076
Zahájení projektu: 1. 1. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem projektu je implementace Automatického systému poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení na území Hl. města Prahy. Toto řešení má vazbu na existující internetový portál HMP a nově připravovaný hlasový portál. Občan zadá svůj požadavek o zasílání vybraných informací, ale i důležitých bezpečnostních a upozorňovacích hlášení. Zavoláním do systému nebo registrací na internetovém portálu identifikuje občan číslo svého telefonu (pevného, mobilního) a zvolí typ informací, které mu budou poskytovány.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 8 387 120,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 395 375,00 Kč
 
Celková částka: 9 782 495,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena