Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13
Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/22131
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 30. 4. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt plánuje komplexní upgrade vyvolávacího systému Úřadu městské části Praha 13.
Komplexní upgrade, jak hardwaru, tak především softwaru, umožní rezervaci schůzek na dopředu stanovený čas přes internet a zkrátí tak čekací doby na minimum. Dále systém bude umožňovat vedoucím pracovníkům sledování aktuální situace nejen čekajících klientů, ale i obsluhujících pracovníků a podrobné vyhodnocování statistických údajů. Bude tak možné pružně reagovat na zvýšený počet čekajících klientů.
Systém bude propojen s plazmovými nebo LCD obrazovkami, na kterých bude zobrazován aktuální stav na přepážkách spolu s dalšími aktuálními informacemi, které bude městská část sdělovat svým občanům. Proto lze tento systém využít i jako informační medium.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 595 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 52 414,00 Kč
 
Celková částka: 647 414,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena