Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Zlínský kraj
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004423
Zahájení projektu: 9. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Obsahem projektu je vytvoření a nasazení nového informačního systému s názvem Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje (dále jen jako "ESSP") pro paměťové instituce zřizované Zlínským krajem. Důvodem realizace projektu je výrazná morální a technická zastaralost současně používaných lokálních aplikací, které nyní instituce používají. Realizací projektu bude zajištěna maximální podpora činností paměťových institucí v oblasti sbírkotvorné činnosti v souladu s příslušnou legislativou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 325 035,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 645 594,50 Kč
 
Celková částka: 10 970 630,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena