Moderní elektronický úřad Svitávka

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Svitávka
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002135
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration. Rozvíjí prostředí pro elektronické zpracování dokumentů Obecního úřadu Svitávka a sdílení dat s organizacemi města, integraci na bázi ekonomických procesů. Zajistí bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly hospodaření společným datovým skladem a doplní infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Cílem je snížení administrativní zátěže občanů i pracovníků MěÚ, posílení transparentnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 080 461,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 543 610,80 Kč
 
Celková částka: 3 624 072,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena