Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Město Bohumín
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06832
Zahájení projektu: 30. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2012
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Projekt, který realizuje obec Bohumín s obcí ve svém správním obvodu Rychvald (I.typu), vychází z konceptu realizace eGON center Strategie implementace eGovernmentu v území. Jedná se o pořízení lepších a výkonnějších technických nástrojů (hardware isoftware) k zefektivnění komunikace a předávání dat, neboť s rostoucím množství digitálních dat a novou legislativou (např.základní registry) vznikají požadavky na rozšiřování informačních systémů a na paměťovou kapacitu.Cílové skupiny:ORP Bohumín ajeho zakládané a zřizované organizace,město Rychvald a jeho organizace, veřejnost, stát (instituce). Projektový tým tvoří zaměstnanci ORP,tým má zkušenosti s řízením dotačních projektů.Účelem realizace projektu je zajistit provoz systémů:elektronická spisová služba v souladu se zák.499/2004 Sb.,vč rozhraní na datové schránky dle zák. 300/2008Sb.,negarantované datové úložiště dokumentů a spisů ze spisové služby,dále pak zvýšení efektivity vnitřního chodu úřadu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 491 918,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 792 692,00 Kč
 
Celková částka: 5 284 610,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena