Alda Games - Horde Attack

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Alda Games s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009380
Zahájení projektu: 31. 1. 2018
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2019
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Společnost Alda Games je mladé vývojové studio, které v roce 2013. Ve své krátké historii již studio dokázalo vydat celkem osm vlastních her a navíc realizovat několik projektů pro jiné klienty. Předmětem projektu je vývoj nové hry s pracovním názvcem Horde Attack. Jde o multiplayerovou hru, která bude distribuovaná skrze dominantní herní distribuční portál Steam.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 799 280,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 199 120,00 Kč
 
Celková částka: 3 998 400,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena