Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ministerstvo životního prostředí
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005425
Zahájení projektu: 1. 3. 2015
Ukončení projektu: 20. 7. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je implementace ekonomického informačního systému se začleněním lesní výroby ve správách národních parků a na Ministerstvu životního prostředí, které vykonává funkci zřizovatele jednotlivých národních parků. Ekonomický ISje koncipován jako centrální, provozovaný v datovém centru dodavatele a přístupný všem národním parkům, které MŽP řídí.Cílů projektu (viz studie) bude dosaženo pomocí realizace projektu, tj.pořízení IS vč. implementace dle zamýšleného rozsahu ve studii.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 383 399,21 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 823 925,79 Kč
 
Celková částka: 25 207 325,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena