Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Písek
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005864
Zahájení projektu: 6. 6. 2018
Ukončení projektu: 23. 12. 2021
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. V rámci projektu vznikne několik na sebe navázaných informačních a komunikačních systémů a s tím spojená infrastruktura. Projekt dále slouží jako báze pro celý koncept Písku jako chytrého města. Prostřednictvím projektu dojde k reálnému naplňování cílů vytčených v Modrožluté knize jako základním rozvojovém dokumentu konceptu Smart City.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 20 298 218,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 582 038,55 Kč
 
Celková částka: 23 880 257,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena