24x7 Enterprise and Transactional Data Cache

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Capgemini Czech Republic s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001998
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2018
Téma projektu: Informační a telekomunikační technologie

Informace o projektu

Základním cílem projektu je rozšíření a uzpůsobení bankovního systému vytvořeného Capgemini pro nově fúzovanou bankovní společnost na českém trhu. Jedná se o systém, který je komplexní, otevřený a snadno integrovatelný primárně pro implementaci ve finančním segmentu. Capgemini systém je především navrhován pro české a slovenské prostředí, ale v rámci systému dochází i k rozšíření o mezinárodní platební standardy a jiné funkcionality, které reflektují potřebu platební domény v globálním kontextu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 092 206,75 Kč
Národní soukromá částka: 21 276 620,25 Kč
 
Celková částka: 28 368 827,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena