Instalace FV systému pro vlastní spotřebu ve společnosti EM Polar k.s.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EM Polar k.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013359
Zahájení projektu: 18. 11. 2019
Ukončení projektu: 20. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 23. 4. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Společnost EM Polar k.s. vznikla v roce 1995. Společnost dnes nabízí tlakové nádoby, kompletní zásobníky ledové vody a těžké, strojně obrobené svařence pro všechna průmyslová odvětví po celém světě. Posuzované objekty se nachází na parcelách st. 2037/1 a st. 1501/1, k.ú. Blatná [605247]. Instalace FV systému o výkonu 98 kWp přinese žadateli roční úsporu elektrické energie ve výši 19,3 %, což odpovídá hodnotě 85,15 MWh.rok-1. Výrobna elektřiny bude připojena do distribuční soustavy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 589 631,40 Kč
Národní soukromá částka: 681 270,60 Kč
 
Celková částka: 2 270 902,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena