OPŽP Kladno

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Kladno
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01269
Zahájení projektu: 14. 7. 2008
Ukončení projektu: 6. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt umožnil zlepšit tepelně-izolační vlastnosti osmi budov školských zařízení v Kladně, a tím snížit jak spotřebu energie, tak i emise v hustě osídlené aglomeraci města, které se stále potýká s nadlimitními koncentracemi některých znečišťujících látek. Vedlejším cílem projektu je propagace energeticky úsporných opatření realizovaná v součinnosti s Centrem ekologické výchovy Kladno.

Hlavní přínosy - zateplení ploch budovy o celkové rozloze 11 849 m2, snížení spotřeby energie o 3 346 GJ/rok a snížení emisí CO2 o 235 t/rok

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 28 409 536,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 013 447,00 Kč
 
Celková částka: 33 422 983,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena