Zateplení panelových bytových domů na sídlišti II. v Bystřice nad Pernštejnem

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Bystřice nad Pernštejnem
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001232
Zahájení projektu: 5. 4. 2017
Ukončení projektu: 15. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Město Bystřice nad Pernštejnem je vlastníkem cca 1800 bytů v bytových domech, z nichž významná část byla postavena panelovou technologií. S ohledem na tepelné a technické vlastnosti těchto domů je nezbytné zateplení obálky budov a vyřešení statických poruch balkonů a lodžií. Předmětem projektu je soubor 6ti panelových bytových domů v lokalitě sídliště II.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 524 007,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 40 921 835,27 Kč
 
Celková částka: 60 445 842,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena