Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště Pardubice (I. etapa I. části)

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01650
Zahájení projektu: 21. 10. 2008
Ukončení projektu: 18. 5. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

 

 

Zeleň celého závodiště byla ze značné části již věkově ve velmi pokročilém stádiu vývoje a vyžádala si systémovou obnovu formou revitalizace v dílčích etapách.

V rámci projektu bylo provedeno:

  • Clonová výsadba podél silnice na severní straně, nová výsadba a pěstební opatření v současných porostech
  • Clonový pás dřevin podél západní hranice závodiště, kotlíková těžba lesa, odstranění suchých a dožívajících stromů, vyčištění plochy a výsadba nových stromů a keřů.
  • Clonový porost v severovýchodní části areálu, odstranění ruderálního porostu v prolukách mezi stávajícími porosty a umístění nové výsadby.

Hlavním cílem projektu je revitalizace významné sídelní zeleně v areálu Dostihového závodiště Pardubice, obnova a rozvoj funkčních ploch této zeleně s výrazným vlivem na zlepšení kvality života člověka v urbanizované krajině.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 121 803,64 Kč
Veřejné zdroje ČR: 197 964,00 Kč
 
Celková částka: 1 319 768,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena