Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO VALTICE
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00347
Zahájení projektu: 12. 6. 2008
Ukončení projektu: 18. 9. 2008
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla stavební úprava, spočívající v zateplení pláště budovy a ve výměně oken u novější přístavby Základní školy ve Valticích včetně tělocvičny ve dvorní části. U tělocvičny byla dále provedena výměna vstupních dveří. Dále byly provedeny všechny související práce, mezi které patří i výměna potřebných klempířských prvků (z titanzinkového plechu), výměna vnitřních a vnějších parapetů, vyspravení ostění.
Jedná se o tří, respektive čtyř podlažní objekty (přístavba má navíc ještě půdní vestavbu). Hlavní vstup je přes starou budovu z náměstí Svobody.
Konstrukce budov, obzvláště obvodový plášť, starší výplně otvorů a podlaha na zemině nemají dostatečné tepelně-technické vlastnosti dle ČSN 730540-2/2002 a způsobují tak velkou energetickou náročnost budovy.
Tímto zateplením došlo k zlepšení energetických vlastností školy. U staré budovy se zateplováním vzhledem k jejímu členitému charakteru fasády a její nedávné rekonstrukci nepočítá.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 825 512,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 851 560,00 Kč
 
Celková částka: 5 677 073,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena