Akumulace ZEBRA

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010956
Zahájení projektu: 27. 6. 2018
Ukončení projektu: 26. 10. 2018
Předpokládané datum ukončení: 17. 12. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení střešního fotovoltaického zařízení s baterií. Fotovoltaický systém bude sloužit k výrobě elektřiny, která bude sloužit pro epotřebu elektrické energie žadatele. Případné přebytky budou ukládány do baterie, ze které bude následně elektřina odebírána pro potřeby žadatele.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 537 520,88 Kč
Národní soukromá částka: 134 380,23 Kč
 
Celková částka: 671 901,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena