Nová FEI VŠB-TU Ostrava

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0130
Zahájení projektu: 31. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 3. 2014
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu Nová FEI VŠB-TU Ostrava je stavba nové multifunkční budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a dislokované těžké laboratoře Automatizovaného dopravního centra Ostrava v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě, ul. 17.listopadu 2172/15. Budou zde pracovny pedagogů a doktorandů, učebny a zejména těžké laboratoře, lehké laboratoře a počítačové učebny. Dislokovaná těžká laboratoř Automatizovaného dopravního centra Ostrava umožní zkoumat a inovovat technologie zde použité ve spolupráci pracovišť celé fakulty. Systematické a koncepčně moderní uspořádání pracoven a laboratoří v jednom objektu zajistí možnost kvalitní realizace výuky spojené s výzkumem pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky, zejména pak pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů „Elektrotechnika“ a „Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika“. Umožní i zkvalitnění a rozšíření výzkumných aktivit FEI.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 743 887 969,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 126 941 123,00 Kč
 
Celková částka: 870 829 092,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena