Mechanismy a dynamika makromolekulárních komplexů: Od jednotlivých molekul po buňky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000441
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt vytvoří mezinárodní vědecký tým v čele s KZVP R. Tůmou a bude se zabývat mechanismy fungování velkých makromolekulárních komplexů. Projekt zahrnuje propojení biofyzikálních a strukturních metod a jejich aplikaci na studium fotosyntetických pigmentů, roli RNA v replikace virů a regulaci, mechanismus V(D)J rekombinace, přestavba chromatinu a fungování membránových komplexů. Projekt využije vybudovanou přístrojovou infrastrukturu a rozšíří mezinárodní propojenost a profil centra.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 176 298 273,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 740 973,40 Kč
Národní soukromá částka: 10 370 486,70 Kč
 
Celková částka: 207 409 734,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena