Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: ORLEN UniCRE a.s.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001801
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO je zaměřen na posílení výzkumné infrastruktury CATPRO s cílem zvýšit její konkurenceschopnost, potenciál pro mezinárodní výzkum a kvalitu výzkumu. Výzkum bude řešit problematiku transformace syntézního plynu z netradičních surovin na velkotonážní chemikálie využitelné jako složky moderních paliv. Výsledkem bude návrh katalyzované varianty Fischer-Tropschovy syntézy a procesu štěpení vysokomolekulárních produktů a recyklem některých frakcí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 36 332 246,59 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 274 381,95 Kč
Národní soukromá částka: 2 137 190,98 Kč
 
Celková částka: 42 743 820,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena